© PROSPOL 2023 Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je projektovanie dopravných a priemyselných stavieb. Tvoríme združenie stavebných  projektantov, ktorí majú za sebou stovky projektov všetkých stupňov pre realizáciu stavieb na Slovensku a v zahraničí. Ak mate  v hlave stavebný zámer a odvahu, my vám zrealizujeme komplexnú prípravu stavby od investičného zámeru až po stavebné  povolenie.  Naše produkty: - vypracovanie prípravných dokumentácii pre stavebnú činnosť - zámery, štúdie, koncepcie s variantnými riešeniami - komplexná projektová činnosť pre dokumentáciu na územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - inžinierska činnosť pre získanie vstupných podkladov, vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia  Profesné zameranie: Naše významné stavby v realizácii - koľajové stavby všetkých typov a súvisiace objekty - priemyselné stavby pre výrobu a skladovanie - všetky typy stavieb v prostredí Železníc Slovenskej republiky - komunikačné plochy pre cestné vozidlá - elektrické zariadenia pre slaboprúd a silnoprúd
SVK            RUS