© PROSPOL 2023 Meno Mobil Telefón Tel. ŽSR e-mail Hovanec Jozef, Ing. 0905. 652. 847 055 2291340 910-1340 prospol@prospol.sk Železničné stavby Kozák Martin, Ing. 0905. 523. 641 055 2291340 910-1340 kozak.agere@gmail.com Železničné a cestné stavby Jakubec Vladimír, Ing. 0905. 417. 907 jakubec.vladimir@gmail.com Statika dopravných a pozemných stavieb Maligda Martin, Ing. 0905. 594. 998 maligda.martin@gmail.com Statika dopravných a pozemných stavieb Scholtzová Ingrid, Ing. 0905. 830. 684 ingrid.scholtzova@gmail.com Pozemné stavby Jánošík Vladimír, Ing. 0905. 460. 770 055 2291340 910-1340 janosik.vladimir@gmail.com Elektrické rozvody a zariadenia Šoltés Gabriel, Ing. 0910. 917. 981 soltes.gspro@gmail.com Technologické stroje a zariadenie Luby Gabriel, Ing. 0903. 603. 250 luby@atknet.sk Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia Cehlár Peter, Ing. 0910. 477 111 petocehlar@gmail.com Elektrické inštalácie a osvetľovacie sústavy SVK            RUS