© PROSPOL 2016 Meno Mobil Telefón Tel. ŽSR e-mail Hovanec Jozef, Ing. 905. 652. 847 055 2291340 910-1340 prospol@prospol.sk Železničné stavby Kozák Martin, Ing. 905. 523. 641 055 2291340 910-1340 kozak.agere@gmail.com Železničné a cestné stavby Jakubec Vladimír, Ing. 905. 417. 907 jakubec.vladimir@gmail.com Statika dopravných a pozemných stavieb Maligda Martin, Ing. 905. 594. 998 maligda.martin@gmail.com Statika dopravných a pozemných stavieb Scholtzová Ingrid, Ing. 905. 830. 684 ingrid.scholtzova@gmail.com Pozemné stavby Jánošík Vladimír, Ing. 905. 460. 770 055 2291340 910-1340 janosik.vladimir@gmail.com Elektrické rozvody a zariadenia Lichvárová Kristína 908. 177. 729 lichvarkika@gmail.com Technické zariadenie budov Luby Gabriel, Ing. 903. 603. 250 055 2292299 910-2299 luby@atknet.sk Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia Cehlár Peter, Ing. 910. 477 111 055 2292299 910-2299 petocehlar@gmail.com Elektrické inštalácie a osvetľovacie sústavy Tomáškovič Anton, Ing. 903 933 425 tomaskovic.anton@gmail.com Statika dopravných a pozemných stavieb SVK            RUS